Powracający do FEN Lahr skrzyżuje rękawice z Bajorem.