Joniak podejmie Statkiewicza podczas jubileuszu we Wrocławiu.